فرآورده های شکلاتی

کرم کاکائو یک رنگ 100 گرمی

کرم کاکائو یک رنگ 250گرمی

کرم کاکائو دو رنگ 100 گرمی

کرم کاکائو یک رنگ 250گرمی

کرم تیوپی کاکائو فندقی ساده

کرم تیوپی کاکائو فندقی جرقه ای

دراژه شکلاتی غلات حجیم شده

دراژه شکلاتی بیسکویت بادامی

بیسکوشکلات فندقی

تافی با مغزی فندقی

شکلات بار روتاریس بادام زمینی

شکلات بار روتاریس کاراملی